Museernes videncenter for digital formidling

Projektledelse

Produktion af interaktive
projekter

Workshops

Konceptudvikling, brugerundersøgelser mm.

Vejledning

Råd og vejledning om digital formidling

Vedligehold

Driftsplaner og
teknisk service